Hàm abs trong excel là gì

Excel cho baoveangiang.com 365 Excel đến baoveangiang.com 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bài viết này biểu hiện cú pháp phương pháp và cách dùng hàm ABS vào baoveangiang.com Excel.

Bạn đang xem: Hàm abs trong excel là gì

Mô tả

Trả về giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo của một số. Giá chỉ trị tuyệt đối của một vài là số đó không có dấu.

Xem thêm: Tổng Hợp Truyện Về Công Chúa Sofia Đệ Nhất, (S3) Sofia Đệ Nhất

Cú pháp

ABS(number)

Cú pháp của hàm ABS có những đối số sau đây:

Number Bắt buộc. Số thực mà bạn muốn tìm giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của nó.

Ví dụ

Hãy xào luộc bảng sau đây và ốp lại ô A1 vào Excel. Bạn cũng có thể phải chọn hầu hết ô chứa cách làm và nhấn F2, rồi nhấn Enter để giúp cho công thức chuyển động được. Chúng ta cũng có thể muốn mở rộng cột nhằm trang tính của bạn dễ gọi hơn.

Dữ liệu

-4

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ABS(2)

Giá trị hoàn hảo của 2

2

=ABS(-2)

Giá trị hoàn hảo nhất của -2

2

=ABS(A2)

Giá trị tuyệt đối của -4

4

Trừ số

Nhân và chia số trong Excel

đo lường và tính toán phần trăm


*
*
*

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?


Phát triển các khả năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia baoveangiang.com sử dụng nội bộ
*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
baoveangiang.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © baoveangiang.com 2021