Lệnh chỉnh tỉ lệ trong cad

Trong phần mềm AutoCAD, để triển khai điều chỉnh tỉ trọng đối tượng chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh Scale (SC) với các cách áp dụng khác nhau.

Bạn hoàn toàn có thể gọi lệnh Scale bên trên thanh công cụ, hoặc nhập lệnh tắt SC.


*

Sau đó, để áp dụng lệnh bạn thao tác theo những bước:

Bước 1: Chọn đối tượng người tiêu dùng cần kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ