Cách tạo bảng trong access 2010

Bước 1:Sau khi mở ứng dụng Access, bấm thẻFile, chọnNew(hoặc bấm phím tắtCTRL+N) rồi click chọnBlank database như hình bên dưới

*

Bước 2:Một của sổ tạo bắt đầu cơ sở dữ liệu xuất hiện thêm như hình

*

Tạiđây, các bạn nhập thương hiệu cơ sở dữ liệu File Namevà nơi tàng trữ CSDL. Tiếp theobấm nút Createđể tạo bắt đầu một cơ sở tài liệu access

Sau khiđã bao gồm CSDL cách tiếp theo các bạn cần xácđịnh database của họ lưu đều gìđể từđó thiết kếcác bảng (Table) lưu lại trữdữ liệu sao chophù hợp. Tuy nhiênđể thực hànhtốt phần này, họ cần hiểuđược Table vào Access là gì?

Tablelà một trong những cácđối tượng chính của access (table, query, form, report) - Là nơi lưu trữ toàn cục dữ liệu của CSDL.Bảng được tổ chức thành các cột dọc (field) với hàng ngang (record).

Bạn đang xem: Cách tạo bảng trong access 2010

*

Và hiện nay chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính kia là các bước để tạo ra bảng vào access.

Bước 1: Vào Create và chon Table Design

*

Bước 2: Một cửa sổ mở ra cho phépthiết kết bảng

*

Để kiến thiết bảng trong access những bạnphải định nghĩa những thành phần sau:

Field NameTên cột (trường dữ liệu trong bảng)

Data Type

Kiểu tài liệu của ngôi trường (xem các kiểu tài liệu ở dưới)

Description

Mô tả thông tin thêm về trường, chứa các thông tin để đọc lại biết được mục đích dữ liệu
Fiel PropertiesThiết lập các thuộc tính cho trường dữ liệu, nó gồm có hai nhóm

General - tin tức chung, tùy ở trong vào kiểu tài liệu của ngôi trường mà tin tức chung có các mục khác biệt như định hình hiện thị dữ liệu, form size dữ liệu, quý giá mặc định ...

Lookup - xác định các nguồn dữ liệu và format hiện thị nếu yêu cầu thiết

Các kiểu dữ liệu của trường (Field)

Kiểu dữ liệu

Mô tả
Short TextNó còn là một Text ở bản 2007 - 2010, biểu diễn dữ liệu dạng chữ (tên người, thương hiệu sản phẩm, tiêu đề ...)
Long TextCòn là vẻ bên ngoài Memo (2007 - 2010). Để trình diễn cả câu văn, đoạn văn dài.

Xem thêm: Phim Quan Thế Âm Diệu Thiện (1985) Full 17/17 Lồng Tiếng, Quan Thế Âm

NumberCác tài liệu dạng số
Date/TimeBiểu diễn ngày cùng tháng
CurrencyDữ liệu số, dạng chi phí tệ, màn biểu diễn số đúng mực 4 số sau vết chấm.
AutoNumberDạng số duy nhất, auto sinh ra bởi Access
Yes/NoKiểu xúc tích và ngắn gọn Boolean (true/false); Access lưu nó bên dưới dạng số, 0 là false và -1 là true
AttachmentLưu các loại tài liệu file như những file hình ảnh, tài liệu, bảng tính ...

Bước 3: Đặt khóa bao gồm cho bảng bằng cách chọn trường (Field) bắt buộc đặt khóa chính. Tiếp nối vào Design và chọn Primary Key như hình mặt dưới.

*

Bước 4: Sau khi xây đắp đủ các trường dữ liệu cần thiết cho bảng, chúng ta chuột cần chọn Save để lưu bảng vừa xây cất xong.

Như vậy, baoveangiang.com sẽ hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để kiến thiết table vào access.