HỎI BÀI TẬP TRỰC TUYẾN

SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
thiết bị lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học tập SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục đào tạo công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
technology SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA

Bạn đang xem: Hỏi bài tập trực tuyến

*

Hãy viết một quãng văn với chủ đề nói đến lòng hàm ân thầy cô giáo trong những số đó có thực hiện danh từ cùng gạch chân bên dưới danh từ đó (Ngữ văn - Lớp 6)


Một thứ đang chuyển động với vận tốc 25m/s thì trượt lên dốc. Biết dốc nhiều năm 50m cao 14m, hệ số ma gần kề 0,25. Mang g = 10m/s2. Tìm tốc độ của vật? (Vật lý - Lớp 10)


Tìm số có 3 chữ số, biết số hàng trục bằng một nửa hàng trăm, số hàng đối kháng vị bằng 1/4 hàng trục? (Toán học tập - Lớp 3)


Em hãy nêu tứ ví dụ về kiểu cách cư xử định kỳ sử, tế nhị và tứ ví dụ về cách cư xử chưa lịch sự, tế nhị trong trường, lớp học nhưng mà em biết. Nêu biện pháp khắc phục tập luyện những bài toán làn chưa lịch sự, tế nhị (Giáo dục Công dân - Lớp 6)


Xem thêm: Ưng Hoàng Phúc Ft Phạm Quỳnh Anh Ko Muốn Bất Công Với Em, Anh Không Muốn Bất Công Với Em

1. Tìm kiếm n ở trong N:(3n^2+4n+5): hết đến (3n+1)2. Tra cứu x,y thuộc N:a) (2x+5): hết đến ( 3x -1)b) 3xy - 2y+ 4x= 20

Tổng số tuổi ông, bố và phái mạnh là 108 tuổi. Tuổi ông gấp 5/4 tổng số tuổi của bố và Nam, tuổi của bố gấp 3 lần tuổi của Nam. Hỏi số tuổi của từng người? (Toán học - Lớp 5)


1) tổng số tuổi ông ,bốvà nam là 108 tuổi.tuổi ông gấp 5/4 tổng số tuổi của bố và nam,Tuổi của bố gấp 3 lần tuổi của Nam,Hỏi số tuổi của từng người?2) 420;<75-(x-10)>=21

Viết đoạn văn 12 câu nêu suy nghĩ của em về hình hình ảnh người nông dân có trong văn bản Làng tác giả Kim lạm (Ngữ văn - Lớp 9)


Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 không kiếm thấy