Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100

Câu trả lời được xác xắn chứa thông tin đúng chuẩn và xứng đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.Bạn đã xem: Viết lịch trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100


*

Câu 1:

Tổng số chẵn.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i hack 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i gian lận 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

end.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i thủ thuật 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarBạn ơi mình chỉ mới học tới bài xích for... Vì còn if Not i dò 2=0 then inc(...) thì bản thân ko hiểu chúng ta có thể lập dòng nào dễ hơn ko

Câu 1:

Tổng số chẵn.

Xem thêm: Xem Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Theo Giờ, Trung Tâm Dự Báo Kttv Quốc Gia

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if i hack 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if not i gian lận 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

end.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i gian lận 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

end.

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar