Trắc nghiệm tin học

THI THỬ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG cntt CĂN BẢN

Bạn đang chuẩn bị kiến thức nhằm thi Chứng chỉ áp dụng CNTT căn bản (thay chũm cho chứng chỉ tin học A B tổ quốc trước đây) ? bạn thấy phần kim chỉ nan thật khó nhớ hoặc bạn không có điều khiếu nại thi test xem kết quả làm bài của bản thân tới đâu? phần nhiều chuyện sẽ không hề khó khăn như bạn nghĩ nữa, Trung trung tâm TIN HỌC baoveangiang.com luôn luôn thấu gọi được những do dự của chúng ta trước từng kỳ thi, chính vì như vậy chúng tôi đã hệ thống các đề thi UDCNTT CB non sông của Sở GD & ĐT thành phố hồ chí minh các mon trước và tổ chức triển khai thi thử tin học trực con đường cho chúng ta học viên. Dưới đấy là hệ thống các đề thi, các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, chúng ta cùng bước đầu nhé! Chúc chúng ta đạt được tác dụng tốt nhất!

DANH SÁCH ĐỀ THI THỬ:

Đề 1:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-1-78/

Đề 2:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-2-82/

Đề 3:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-3-84/

Đề 4:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-4-85/

Đề 5:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-5-86/

Đề 6:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-6-87/

Đề 7:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-7-88/

Đề 8:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-8-89/

Đề 9:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-9-90/

Đề 10:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-10-91/

Đề 11:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-11-92/

Đề 12:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-12-93/

Đề 13:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-13-94/

Đề 14:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-14-95/

Đề 15:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-15-116/

Đề 16:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-16-123/

Đề 17:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-17-124/

Đề 18:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-18-125/

Đề 19:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-19-126/

Đề 20:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-20-127/

Đề 21:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-21-128/

Đề 22:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-22-80/

Đề 23:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-23-96/

Đề 24:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-24-97/

Đề 25:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-25-98/

Đề 26:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-26-99/

Đề 27:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-27-100/

Đề 28:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-28-101/

Đề 29:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-29-102/

Đề 30:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-30-104/

Đề 31:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-31-105/

Đề 32:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-32-106/

Đề 33:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-33-107/

Đề 34:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-34-108/

Đề 35:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-35-109/

Đề 36:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-36-110/

Đề 37:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-37-111/

Đề 38:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-38-112/

Đề 39:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-39-113/

Đề 40:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-40-114/

Đề 41:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-41-115/

Đề 42:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-42-117/

Đề 43:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-43-81/

Đề 44:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-44-83/

Đề 45:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-45-103/

Đề 46:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-46-118/

Đề 47:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-47-119/

Đề 48:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-48-120/

Đề 49:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-49-121/

Đề 50:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-50-122/

Đề 51:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-51-129/

Đề 52:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-52-130/

Đề 53:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-53-131/

Đề 54:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-54-132/

Đề 55:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-55-133/

Đề 56:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-56-134/

Đề 57:http://thi.baoveangiang.com/thi-thu/de-57-135/

Để biết thông tin chi tiết về ngày thi, giấy tờ thủ tục đăng cam kết dự thi, hoặc muốn đăng ký khóa đào tạo chứng chỉ áp dụng CNTT căn bản, thuộc với những khóa học khác trên TIN HỌC baoveangiang.combạn vui lòng liên hệ theo:

CN: LÊ TRỌNG TẤN

baoveangiang.com

CN: NGUYỄN ẢNH THỦ

baoveangiang.com