THUA MỘT NGƯỜI DƯNG

Đời ai biết trước, mai sau ta đang ra sao?Cuộc sinh sống là bao, vày đâu, không mến yêu nhau.Người thì lao đao, còn bạn kia sinh sống trong thanh lịch giàu.Anh em một nhà, cơ mà không thấy nhức lòng giỏi sao.ĐK:Đời như dòng lá, tương lai gió cuốn cất cánh xa(Gió cuốn cất cánh xa)Dù trước mặc dù sau, như thế nào ai sinh tử ko qua,Bạc chi phí lợi danh, bây giờ bỏ nhau sao đànhToan tính dật dành, tình đồng đội thua một fan dưng(Toan tính dật giành tình đồng đội thua một bạn dưng)Một tín đồ dưng, nhiều lúc có nghĩa tất cả tình(Có nghĩa gồm tình),Đôi khi không nghỉ đến mìnhGiúp bạn xa cơ nào mong trả ơnMà tại sao? (Mà tại sao?)Ta đồng đội một nhà, chung một chiếc máuSanh nhau đầy đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ lấy câu:Anh em như chén ăn cơm nước đầyGà chung một mẹ, chớ hoài đá nhau!

Bạn đang xem: Thua một người dưng

Cuộc sống bao gồm nhiềuTiền tài vật hóa học đã làm ráng đổiAnh em tuỳ thuộc tình thânDường như vẫn quên rồi đạo lý làm cho người.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Gia Tộc Phong Vân Tập 1, 2 Lồng Tiếng, Vòng Xoay Cuộc Đời

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.