Xin Đừng Gác Máy Connected 2008

Diễn viên: Ankie Beilke…Barbie HsuBeibi GongCarlos ChanEddie CheungFlora ChanLouis Koo…Niông chồng CheungSiu-Wong FanYe Liu

Thể loại: