Phần mềm quản lý phòng mạch

*

*
Tổng quan
*
Tính năng
*
Báo giá
*
Dùng thử

Tổng quan


Phần mềm bao gồm 2 phân hệ chính là quản lý Phòng Khám và Nhà Thuốc (Version mới nhất 5.4). Phần mềm quản lý dành cho: 
*

Phần mềm có thể quản lý linh hoạt nhiều phòng khám, nhà thuốc cùng một lúc. Chức năng chính phần mềm bao gồm:
- Quản lý danh sách khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, khu vực (Cho phép đưa dữ liệu khách hàng từ file Excel vào phần mềm)
- Quản lý danh mục nhóm mặt hàng, mặt hàng, dịch vụ. Ngoài thông tin căn bản của mặt hàng thì phần mềm hỗ trợ nâng cao 3 giá bán (giá sỉ, giá lẻ, giá khuyến mãi), 1 giá nhập, 2 đơn vị tính (1 đơn vị căn bản, 1 đơn vị qui đổi thùng) (Cho phép đưa - Import dữ liệu mặt hàng, nhóm mặt hàng từ file Excel vào phần mềm)
*

- Quản lý và tạo lập đơn hàng khám chữa bệnh. Màn hình tạo lập đơn hàng thông minh với các tính năng:
+ Cho phép tìm kiếm bệnh nhân dễ dàng (theo tên, địa chỉ, điện thoại) Hiển thị lược sử khám chữa bệnh chi tiết của bệnh nhân ngay trên màn hình lập phiếu giúp dễ dàng tra cứu
+ Cho phép tùy chọn nhiều mẫu in, khổ in (A5, A4) và tương thích với các máy in thông dụng trên thị trường
- Quản lý theo dõi dễ dàng danh sách bệnh nhân, lược sử khám (tiền khám bệnh, thuốc xuất, ngày khám, bác sỹ khám, chuẩn đoán bệnh, triệu chứng, xét nghiệm, công việc) ứng với từng bệnh nhân
- Quản lý và theo dõi đơn hàng công nợ, thu chi tiền công nợ của bệnh nhân.(Cho phép mượn hoặc ứng tiền trước từ khách hàng và ngân hàng)
- Báo cáo thông kê doanh số dịch vụ khám chữa bệnh (ngày tháng, bệnh nhân, dịch vụ, thuốc, bác sỹ, khu vực)
- Báo cáo thống kê doanh số và lợi nhuận chi tiết thuốc, mặt hàng, dịch vụ đã xuất cho khám chữa bệnh (ngày tháng, bệnh nhân, nhân viên, khu vực)
- Báo cáo công nợ và lược sử/sao kê giao dịch khách hàng (chi tiết giao dịch khám bệnh, mua hàng, trả tiền, ứng trước tiền, công nợ)
3. Quản lý tích hợp KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM, CẬN LÂM SÀN (CLS) vào đơn khám chữa bệnh (từ version 4.0 trở lên)

- Cho phép bổ sung lưu trữ nhiều file kết quả xét nghiệm, CLS: hình ảnhWordexcelpdf... của từng nhóm vào từng lần khám chữa bệnh khác nhau của bện nhân.

Bạn đang xem: Phần mềm quản lý phòng mạch


- Quản lý lược sử file kết quả, hình ảnh CLS của từng bệnh nhân ứng với từng lần khám chữa bệnh khác nhau
- Quản lý và tạo lập đơn đặt hàng trước từ khách hàng (Dùng cho chuẩn bị hàng từ trước, đặt nhà cung cấp hoặc đặt sản xuất)
- Quản lý và tạo lập đơn xuất bán hàng bán sỉ/lẻ. Màn hình tạo lập đơn xuất - bán hàng thông mình với các tính năng:
+ Hiển thị và lấy giá bán (giá sỉ, lẻ, khuyến mãi), % chiết khấu tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu
+ Hiển thị tồn kho ngay khi nhập liệu, lược sử giá bán từng mặt hàng cụ thể ứng với khách hàng cũ, tự động quy đổi đơn vị tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.
+ Cho phép nhập cùng lúc số lượng mặt hàng là số dương (bán hàng) hoặc số âm (trả hàng, khuyến mãi) ngay trên một đơn hàng.
+ Hiển thị công nợ tổng của khách hàng, đồng thời cho phép khách hàng trả gộp tiền đơn hàng trước hoặc ứng tiền hàng trước cho đơn hàng sau.
+ Cho phép tùy chọn nhiều mẫu in, khổ in (57, 80, A5, A4, A3) và tương thích với các máy in thông dụng trên thị trường
- Quản lý và tạo lập đơn trả hàng từ khách hàng (Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng, combo hàng sẵn có hoặc copy từ đơn hàng cũ)
- Quản lý đơn hàng tổng theo ngày tháng, khu vực, khách hàng, nhân viên (Dùng cho việc lấy hàng, kiểm hàng và xuất hàng đi theo tuyến, khu vực mỗi ngày)
- Quản lý và theo dõi đơn hàng công nợ, hạn nợ, thu chi tiền công nợ của khách hàng.(Cho phép mượn hoặc ứng tiền trước từ khách hàng và ngân hàng)
- Báo cáo đơn hàng xuất/trả tổng quát, chi tiết (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, khách hàng, khu vực, nhân viên kinh doanh)
- Báo cáo doanh số, lợi nhuận bán hàng (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, khách hàng, nhân viên, khu vực, kho hàng, nhân viên kinh doanh)
- Báo cáo lược sử giao dịch chi tiết (sao kê) của khách hàng (chi tiết các lần giao dịch bán hàng, trả hàng, trả tiền, ứng tiền)
- Quản lý và tạo lập phiếu đặt mua hàng trước với nhà cung cấp (cho phép đặt hàng sắp hết trong kho)
- Quản lý và tạo lập đơn mua - nhập hàng từ nhà cung cấp. Màn hình tạo lập đơn nhập - mua hàng thông mình với các tính năng:
+ Cho phép nhập cùng lúc số lượng mặt hàng là số dương (bán hàng) hoặc số âm (trả hàng, khuyến mãi) ngay trên một đơn hàng
+ Hiển thị công nợ tổng của nhà cung cấp, đồng thời cho phép trả gộp tiền đơn hàng trước hoặc ứng tiền hàng trước cho đơn hàng sau.

Xem thêm: Bb&Bg : Anh Yêu Anh Không Đòi Quà Version 2 Onlyc Ft Karik Official Mv


- Báo cáo đơn nhập/trả hàng tổng quát và chi tiết trên từng mặt hàng (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, nhà cung cấp, kho)
- Báo cáo công nợ tổng và lược sử giao dịch với nhà cung cấp (chi tiết các lần giao dịch mua hàng, trả hàng, trả tiền hàng công nợ, ứng tiền hàng)
- Báo cáo thu tiền tổng hợp (Thu tiền bán hàng, tiền dịch vụ khám chữa bệnh, tiền thu công nợ, ứng tiền trước từ khách hàng, thu theo nhóm)
- Báo cáo chi tiền tổng hợp (Chi tiền mua hàng, trả tiền hàng công nợ, ứng tiền trước cho nhà cung cấp, chi theo nhóm)
- Quản trị và phân quyền người dùng cao cấp theo từng chức năng phần mềm cụ thể, giúp người quản lý có thể phân công công việc cho từng nhân viên phòng ban mà dữ liệu vẫn được bảo mật - an toàn.
- Phần mềm dùng được cho cả hệ thống nhiều Phòng Khám, Nhà thuốc dùng chung với giải pháp sử dụng chung server dữ liệu. (thuê server của Tín Nghệ hoặc khách hàng đã có sẵn server )
- Phát triển tích hợp thêm báo cáo chạy trên nền web/app cho mobile, ipad, tablet...để tiện việc theo dõi báo cáo (Chi phí thỏa tuận)
- Phát triển thêm tính năng mới hoặc cập nhật bổ sung thêm tính năng cũ theo nhu cầu cụ thể từng khách hàng (Chi phí thóa thuận)
Client-Server: Quản lý dữ liệu tập trung cho mô hình 1 máy chủ (Server) và nhiều máy trạm (Client). Khi đó các máy trạm nhìn thấy và thao tác trên cùng một dữ liệu duy nhất.
Danh mục mặt hàng thuốc, dịch vụ cho phép tìm kiếm dễ dàng và tạo mới bằng cách copy hoặc import dữ liệu từ file excel
Màn hình lập đơn hàng, khám điều trị bệnh thông minh cho phép: tìm kiếm bệnh nhân dễ dàng, xem lược sử khám bệnh, đơn thuốc, tìm kiếm/xuất thuốc dễ dàng. Ngoài ra với tính năng thông mình còn cho phép thao tác lấy đơn thuốc mẫu, copy bệnh/đơn thuốc cũ, theo dõi tồn kho khi xuất.

Hóa đơn khám, điều trị bệnh

*

Đơn thuốc

*

Cho phép người dùng tự biên soạn mẫu Kết quả Cận Lâm Sàng (CLS được tích hợp từ version 4.0 trở lên)

Lịch nhắc nhở ngày tái khám bệnh nhân

*

Quản lý đặt lịch hẹn trước khám bệnh

*

Báo cáo danh sách đơn hàng khám, chữa bệnh cho phép lọc dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau: Mã, bệnh nhân, ngày thángnhóm bệnh, bác sỹ. Cho phép in đơn thuốc nhanh hàng lọat, xem tổng thuốc xuất trên các đơn.

*

Báo cáo doanh thu khám - chữa bệnh tổng quát theo tháng, năm

*

Báo cáo chi tiết mặt hàng xuất cho khám, chữa bệnh cho phép lọc dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau: kho, nhóm hàng, mặt hàng, bệnh nhân, bác sỹ

*

Màn hình quản lý đơn hàng đã bán sỉ, lẻ cho phép lọc theo Mã ĐH, ngày tháng, Khách hàng, Khu vực, nhân viên. Ngoài ra còn cho phép xem đơn tổng xuất hàng của các đơn hàng con và còn có chức năng in hàng loạt

*

Màn hình phiếu xuất hàng thông minh cho phép xuất hàng nhanh chóng với tính năng: thao tác tìm kiếm mặt hàng dễ dàng, quy đổi đơn vị tính, hiển thị tồn kho, lược sử giá bán sỉ/lẻ từng mặt hàng ứng với khách hàng cụ thể

*

Đơn hàng xuất lẻ, sỉ cho phép chọn nhiều khổ in 80, A5, A4, in kim

*

*

Báo cáo mặt hàng, thuốc đã xuất bán sỉ, lẻ chi tiết

*

Báo cáo doanh thu, lợi nhuận bán hàng (bao gồm mặt hàng xuất bán, xuất cho khám/điều trị bệnh)

*

Báo cáo thu chi hằng ngày

*

Bảng kê nhập/xuất hàng chi tiết trên từng mặt hàng, thuốc (dễ dàng cho việc theo dõi nhập xuất mặt hàng)

*

Màn hình báo cáo tồn kho cho phép lọc theo nhiều tiêu chí tìm kiếm: kho, nhóm hàng, mặt hàng, ngày tháng, Số lượng. Ngoài ra còn cho phép đặt hàng ứng với số lượng mặt hàng còn ít trong kho