Nhiệm vụ đến sao hỏa

Sau quá trinh công tác làm baoveangiang.comệc từ học baoveangiang.comện không quân đến công tác tại không quân mang lại nay, tôi đã trở thành một kỹ sư khối hệ thống và gần đây tôi được tham gia vào một vấn đề kỹ thuật hỗ trợ cho nhiệm vụ mang đến sao Hỏa của NASA.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ đến sao hỏa


After a career that led me from the Air Force Academy khổng lồ Space Command to lớn now, I became a systems engineer, và recently I was drawn into an engineering problem associated with NASA"s mission to Mars.
Và 15 năm trước, shop chúng tôi đã bắt đầu hàng loạt nhiệm vụ đi đến sao Hỏa giúp thấy liệu nước đã từng có lần tồn trên trên đó trong quá khứ làm biến đổi địa hóa học hành tinh không.
And so about 15 years ago, we started a series of missions to go khổng lồ Mars và see if water existed on Mars in its past that changed its geology.
Mariner 9 có phong cách thiết kế để tiếp tục nghiên cứu khí quyển bắt đầu bởi Mariner 6 cùng 7, với lập bản đồ bên trên 70% mặt phẳng sao Hỏa từ độ dài thấp độc nhất (1.500 km (930 mi)) và ở độ phân giải tối đa (từ 1 km/pixel đến 100 mét trên từng pixel) của bất kỳ nhiệm vụ sao Hỏa nào cho đến thời khắc đó.
Mariner 9 was designed khổng lồ continue the atmospheric studies begun by Mariner 6 & 7, & to map over 70% of the Martian surface from the lowest altitude (1,500 kilometers (930 mi)) & at the highest resolutions (from 1 kilometer per pixel to 100 meters per pixel) of any Mars mission up to that point.
Khoảng 2/3 của toàn bộ các tàu vũ trụ cất cánh đến sao Hỏa đã thua trước khi chấm dứt nhiệm vụ và một trong những đã chiến bại trước khi tiến hành những quan tiếp giáp đầu tiên.

Xem thêm: Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ Tập 19, Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001 Tập 19 Thuyết Minh


Roughly sixty percent of all spacecraft destined for Mars failed before completing their missions và some failed before their observations could begin.
Ứng dụng mang lại không gian cung ứng khả năng in các phần tử hoặc khí cụ tại chỗ, trái ngược cùng với baoveangiang.comệc sử dụng tên lửa để sở hữu theo những vật phẩm được cung ứng trước cho những nhiệm vụ không gian đến các thuộc địa của con bạn trên mặt trăng, sao Hỏa hoặc ở nơi khác.
Applications for space offer the ability to lớn print parts or tools on-site, as opposed lớn using rockets to bring along pre-manufactured items for space missions to human colonies on the moon, Mars, or elsewhere.
Các nhiệm vụ có người điều khiển đến mặt Trăng và trở về hoặc du hành tới Sao Hỏa sẽ phải đối phó với các vấn đề to do các sự kiện hạt mặt trời gây nên đối với bình an bức xạ, bên cạnh đó còn bao gồm sự đóng góp góp đặc trưng đối cùng với liều lượng từ các tia ngoài hành tinh mức thấp.
Manned missions to lớn return to the Moon or to travel to lớn Mars will have to deal with the major problems presented by solar particle events khổng lồ radiation safety, in addition khổng lồ the important contribution to doses from the low-level background cosmic rays.
Nhiệm vụ này vẫn tìm kiếm những dấu hiệu sinh học cổ điển của cuộc sống sao Hỏa, sử dụng một trong những thiết bị trên chiến thuyền để được gởi đến sao Hỏa trên nhị lần phóng.
The mission will search for ancient biosignatures of Martian life, employing several spacecraft elements to lớn be sent to lớn Mars on two launches.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M