Ost bảng phong thần

Lớp I 1- (-----) Vua cuối đời thương (xê) Là Trụ Vương bao gồm danh Ân lâu (xự) 2- khi lên ngôi trị bởi trăm bọn họ (xự).----- thuộc quân thần viếng đền Thánh nàng Oa (xg) 3- trong những lúc đang dâng hương khấn nguyện (xự) cầu ơn bên trên mưa thuận gió hoà (hò) 4- Vua đột nhiên liếc quan sát (hò).----- Pho tượng tạc hình đức Thánh con gái Oa (xg) 5- Để thấy lòng lâng lâng xúc đụng (xự) Trước sắc đẹp bá mỵ thiên kiều (hò) 6- Rồi trong phút hứng tình (hò).----- Vua Trụ xuất thần trên vách đề thơ (xg) 7- (-----) giai nhân ơi (xê) giả dụ như khanh là người thật (xự) 8- Trẫm đang phong khanh làm hậu phi (xự).----- thuộc lên nguyệt lầu uống rượu thưởng trăng (xg) 9- Chứ đứng đây buồn tênh cô độc (xự) cho dù dưới chân khanh kẻ mọp bạn quỳ (hò) 10- Thật phí tuổi xuân thì (hò).----- Của con fan vóc liễu hình mai (xg) 11- Ôi, duy nhất lúc chọc ghẹo đùa (xề) Đã chuyển sơn hà vào thảm họa chiến chinh (liu) 12- Vì thanh nữ Oa nổi trận lôi đình (xề).----- Quyết phá nát cơ nghiệp bên Thương (liu) Lớp II 13- (-----) Bà không nên cữu vĩ hồ ly (liu) Xuống hoàng cung làm cho hôn mê vua Trụ (cộng) 14- từ bỏ minh quân biến chuyển vô đạo (cộng).----- Phế câu hỏi triều nghi đắm chìm trong tữu nhan sắc (cống) 15- (-----) Ai dám can vua (liu) Dù bằng những lời công minh chánh trực (cộng) 16- Đều bị xử lăng trì bào lạc (cộng).----- khiến các chư hầu cùng lúc khởi binh (xê) 17- (-----) Châu Vỏ vương (xê) Lên thay thân phụ là Tây bá hầu Cơ Xương (xê) 18- Tướng to gan binh hùng tích thảo đồn lương (xê).----- Quyết cứu vớt dân lành bay cảnh dầu sôi (xg) 19- (-----) Khương Thượng (xự) Là đệ tử Xiển giáo nghỉ ngơi núi Côn Luân (xê) 20- Xuống phò Châu Vỏ vương (xê).----- Theo lệnh thầy là Ngươn Thỉ Thiên Tôn (xê) 21- (-----) Thượng Đế (cống) Đã chỉ truyền đến Thái Thượng Lão Quân (xê) 22- Rằng ngơi nghỉ chốn trần thế (xê).----- không hề giềng mối kỷ cương cứng (xê).----- 23- (-----) Vua thì vô đạo (cộng) Tôi thì vô nghĩa bất trung (xg) 24- sống trụy lạc thấp kém (xề).----- vị thiếu các Thần xét soi (liu) Lớp III 25- (-----) Kíp game chiến vô phong thần (hò) Để làm chủ việc trần thế (xg) 26- Thái Thượng Lão Quân lảnh lệnh (xự) Gọi bố trò là Lão Tử, Ngươn Thỉ với Thông Thiên (xg) 27- (-----) với mọi người trong nhà (xê) Họp bàn tại Đâu Suất cung (xg) 28- Tìm fan để game phong thần (hò).----- Đủ 365 ngôi (liu) 29- (----) Ngươn Thỉ Thiên Tôn (u) Trao bảng chiến vô phong thần cho Khương Tử Nha (u) 30- với lời căn dặn (fa.n).----- Lập bầy tại núi Kỳ tô (liu).----- 31- Phong Thanh-Phước thần (hò) Bá Dám trấn thủ đài trung (xg) 32- Lo rước chư thần an vị (xự).----- Theo cuộc tiến quân của Khương Thượng công ty Châu (xg) 33- (-----) Từ trên đây (xê) Xứ Tây Kỳ phụng gáy đầu non (xg) 34- Chúa Thánh đã thành lập (hò).----- khử Trụ hưng Châu (liu).----- 35- (-----) Trụ vương vãi (u) Nghe Cơ phát xưng hiệu là Châu Vỏ vương vãi (u) 36- Trọng dụng phần nhiều tên phản loạn (fa.n).----- Là Hoàng Phi Hổ và Khương Tử Nha (liu).----- Lớp IV 37- (-----) lập tức cử binh (liu) Búa Việt cờ Mao mang đến nơi chinh vạc (cộng) 38- mà lại bao phen đông đảo thất bại (cộng).----- toàn bộ tướng tài hồ hết vong mạng (cộng) 39- (-----) Đến Văn Thái Sư (liu) Là đệ tử tiên gia binh nhung thao lược (cộng) 40- nhưng lại cũng đồng bình thường số phận (cộng).----- Qua Tây Kỳ chiến vô phong thần bảng thay mặt đứng tên (xê) 41- (-----) Ôi, không tính ải quan lại (xê) tướng tá sĩ đụt pháo xông tên (xê) 42- vì chưng nước liều thân (xê).----- cơ mà vua vẫn u mê (liu).----- 43- (-----) cho tới khi (liu) Chư hầu hội binh kéo về vấn tội (cộng) 44- Vua đứng trên lầu cao vòi vĩnh vọi (cộng).----- Lòng nhấc lên lên bao nỗi cảm hoài (xàng) 45- (-----) Trẫm là vua (xg) giữ lại giềng mối thôn tắc giang san (hò) 46- Đã không thuận lòng Trời (hò).----- Để dân lành khổ đau (liu).----- 47- (-----) bây giờ (xg) Trẫm ăn năn cũng đà quá muộn (xự) 48- Khi cố cùng lực kiệt (xự).----- mặt mũi làm sao Trẫm bắt gặp Tiên vương (xê) 49- (-----) Còn các khanh (xê) Đã từng lâu bổng lộc ở trong nhà Thương (xê) 50- chạm chán thế thời nhiễu nhương (xê).----- Hưng binh tiến công Chúa sao hotline là tôi trung (liu).----- 51- (-----) những khanh chớ la hét uổng công (liu) Để Trẫm ra binh đối đầu và cạnh tranh một trận (cộng) 52- đến rỏ tài lược thao (cộng).----- Ngự lâm quân (dạ), giáp chiến mã sẳn sàng (xàng) 53- (-----) bụi mù (hò) Tung theo vó chiến mã Trụ vương vãi (xg) 54- Vua tả xông hữu bất chợt (xự).----- Chém 300 tướng sức khỏe như dời non (xg) 55- (-----) Chém bị tiêu diệt Nam bá hầu (xề) Chém luôn Đông bá hầu mạng vong (liu) 56- cơ mà mảnh hổ nan địch quần hồ nước (xề).----- Vua yêu cầu lui vào hoàng cung (liu).----- 57- (-----) chú ý quanh (liu) Lủ hồ ly tinh đã bôn đào biệt dạng (cộng) 58- Vua thẫn thờ tuyệt vọng (cộng).----- Truyền nổi lữa tự gần kề tại lầu Trích tinh (xê) 59- (-----) Hồn thiêng (liu) Vẫn không vơi bao niềm uất hận (cộng) 60- Về đài game chiến vô phong thần chưa nguôi cơn giận (cộng).----- Quyết chẳng lâu phong tước đoạt vị Tham Lang thần (xàng) 61- (-----) Khương Tử Nha (xg) Vâng lệnh tam giáo game phong thần (hò) 62- Đọc to trước lễ đài (hò).----- sắc lệnh game chiến vô phong thần của Ngươn Thỉ Thiên Tôn (liu).----- 63- (-----) các thần thọ phong (xg) Hãy cấp bách về trấn an ngôi vị (xự) 64- Lo cho mưa hoà gió thuận (xự).----- Xét vấn đề dử lành mang đến thiên hạ thế gian (xê) 65- (-----) Còn bất tuân (xê) Roi đả thần ta quyết chẳng lắp thêm dung (xê) 66- các thần sẽ rỏ không (xê).----- Cả Tham Lang thần còn chẳng đi mau (liu).----- 67- (-----) Từ trên đây (liu) Một dãy giang sơn thanh bình thạnh trị (cộng) 68- Chúa thánh, tôi hiền, dân hiền lành (cộng).----- Thiên địa giao hoà phúc lành trần thế (xg) ... Các bạn có nhu cầu biết cuộc hành quân diệt Trụ hưng Châu của Khương Thượng tức Khương Tử Nha hãy tham khảo bộ truyện phong thần Diễn Nghĩa vẫn rõ...