Quyết Định 346/Qđ

Trọn cỗ Toán cơ bản lớp 4 bao gồm đầy đủ các dạng Toán và bài tập Toán trong toàn cục chương trình học tập lớp 4 giúp các em học sinh dễ ợt nắm bắt lại loài kiến thức, luyện đề tác dụng hơn. Đồng thời đó cũng là tài liệu cho những em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ dịch hè.

Bạn đang xem: Quyết định 346/qđ

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút cài về bài viết này, bạn vui miệng kéo xuống cuối nội dung bài viết để sở hữu về.


GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

Giải bài xích tập SGK Toán lớp 4 bao gồm các nội dung lời giải hay bài xích tập sách giáo khoa. Với lời giải Toán lớp 4 của baoveangiang.com cho SGK đầy đủ chi tiết các bài xích tập toán lớp 4 đã được xử lý nhanh chóng, dễ hiểu.

GIẢI VỞ BÀI TẬP LỚP 4

Giải vở bài xích tập toán lớp 4 không hề thiếu các bài bác tập trong cả năm học 35 tuần. Các bài giải tương xứng với từng tiết học cho những em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho các bài học tập trên lớp.

Ngoài ra những em tham khảo: một vài dạng Toán cơ bạn dạng và nâng cao lớp 4

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN

Lý thuyết:

- Lớp đơn vị chức năng gồm 3 hàng: hàng 1-1 vị, sản phẩm chục, mặt hàng trăm

- Lớp nghìn tất cả 3 hàng: mặt hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng nghìn nghìn

- Lớp triệu gồm: sản phẩm triệu, hàng chục triệu, hàng tăm triệu

Bài 1: Đọc những số sau:

100000:……………………………………………………………………………………..


1 000 000:

30 000 000: ………………………………………………………………………………...

45 234 345: ………………………………………………………………………………...

234 445 098:………………………………………………………………………………...

123 000 209:………………………………………………………………………………...

Bài 2. Viết những số sau:

a/ nhị trăm linh cha nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm tứ mươi hai nghìn ba trăm:………………………………………

c/ cha trăm linh tám triệu ko nghìn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn cùng 9 đối kháng vị:…………………………………………………………

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm cùng 8 đơn vị:…………………………………………………..

d/ 2 trăm triệu cùng 3 đối chọi vị:…………………………………………………………………..

Bài 4. Nêu quý giá của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Điền số tương thích vào chỗ chấm:

a/ 123; 124; 125;………;…………..;……….

b/ 346; 348; 350………;…………..;……….

c/ 450; 455’460;………;…………..;……….

d/ 781; 783; 785;………;…………..;……….

e/ 1; 2; 4; 8; 16;………;…………..;……….

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số, bố chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

b/ Viết số lớn số 1 có hai chữ số, bố chữ số, bốn chữ sô:

……………………………………………………………………………………………….

c/ Viết số chẵn bé dại nhất có hai chữ số, ba chữ số, tứ chữ số:


……………………………………………………………………………………………….

d/ Viết số chẵn lớn số 1 có nhị chữ số, bố chữ số, bốn chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

e/ Viết số lẻ lớn số 1 có nhì chữ số, cha chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số, cha chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số tròn chục bé dại nhất:………………………………………………………………..

h/ Viết số chẵn nhỏ nhất:…………………………………………………………………..

i/ Viết số lẻ nhỏ nhắn nhất: ………………………………………………………………………..

Gợi ý giải

Bài 1: Đọc những số sau:

100000: Một trăm nghìn

1 000 000: Một triệu

30 000 000: tía mươi triệu

45 234 345: bốn năm triệu nhị trăm tía mươi tứ nghìn cha trăm bốn mươi lăm

234 445 098: nhì trăm bố mươi bốn triệu tư trăm tứ mươi lăm nghìn không trăm chín mươi tám

123 000 209: Một trăm nhì mươi tía triệu ko nghìn nhì trăm linh chín

Bài 2. Viết các số sau:

a/ nhì trăm linh bố nghìn: 203 000

b/ Một triệu chín trăm tư mươi nhị nghìn bố trăm: 1 942 300

c/ bố trăm linh tám triệu ko nghìn chín trăm sáu mươi hai: 308 000 962

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn với 9 solo vị: 4 600 009

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đơn vị: 34 700 008

d/ 2 trăm triệu và 3 solo vị: 200 000 003

Bài 4. Nêu cực hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

300 484 098: bố trăm triệu

198 390 456: cha trăm nghìn

568 403 021: cha nghìn

873 049 764: ba triệu

873 876 986: cha triệu

Bài 5. Điền số tương thích vào chỗ chấm:

a/ 123; 124; 125; 126; 127; 28

b/ 346; 348; 350; 352; 354; 356


c/ 450; 455; 460; 465; 470; 475

d/ 781; 783; 785; 787; 789; 791

e/ 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ tuổi nhất có hai chữ số, bố chữ số, bốn chữ số: 10, 100, 1000

b/ Viết số lớn số 1 có hai chữ số, cha chữ số, bốn chữ số: 99, 999, 9999

c/ Viết số chẵn nhỏ dại nhất có hai chữ số, cha chữ số, tứ chữ số: 10, 100, 1000

d/ Viết số chẵn lớn nhất có hai chữ số, bố chữ số, tứ chữ số: 98, 998, 9998

e/ Viết số lẻ lớn nhất có nhị chữ số, bố chữ số, bốn chữ số: 99, 999, 999

g/ Viết số lẻ nhỏ tuổi nhất tất cả hai chữ số, ba chữ số, tứ chữ số: 11, 101, 1001

g/ Viết số tròn chục bé dại nhất: 10

h/ Viết số chẵn bé dại nhất: 2

i/ Viết số lẻ nhỏ nhắn nhất: 1

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ TÍNH, TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH

Bài 1. tra cứu x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

c/ 283476 + x = 986352

d/ y × 123 = 44772

e/ X : 637 = 2345

g/ 212 552 : x = 326

h/ 40000 – x =3876

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 3. Tính bằng cách thuận nhân thể nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 4. Tính bằng 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345

b/ 398 x 367

c/ 398 x 405

d/ 324 x 34

e/ 4762 x 567

g/ 12323 : 343

h/ 34579 : 456

i/ 23971 : 24

k/ 30987 : 397

m/ 12908 : 546

Bài 6. Nhà bác bỏ An thu hoạch được 12 487 kg cà phê, nhà chưng Thành thu hoạch được thấp hơn nhà bác An 563kg cà phê. Hỏi cả hai bác bỏ thu hoạch được bao nhiêu kg cà phê?

Bài 7. Kho thóc thứ nhất chứa 1243 tấn thóc, kho vật dụng hai cất số thóc gấp đôi kho trang bị nhất. Hỏi các hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Bài 8. Kho thóc thứ nhất chứa 3245 tấn thóc, kho trang bị hai cất số thóc bằng 1/2 kho trang bị nhất. Hỏi các hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Gợi ý giải

Bài 1. tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

x = 9867655 - 456788

x = 9410867

b/ x – 23345 = 9886


x = 9886 + 23345

x = 33231

c/ 283476 + x = 986352

x = 986352 - 283476

x = 702876

d/ y × 123 = 44772

y = 44772 : 123

y = 364

e/ X : 637 = 2345

x = 2345 x 637

x = 1493765

g/ 212 552 : x = 326

x = 212552 : 326

x = 652

h/ 40000 – x = 3876

x = 40000 - 3876

x = 36124

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

x + 1233 = 9876 – 1978

x + 1233 = 7898

x = 7898 -1233

x = 6665

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Học sinh tự đặt tính

Kết quả như sau:

224454 + 98808 =323262

200000 – 9876 = 190124

5454 x 43 = 234522

654 x 508 = 332232

39212 : 43 = 911 (dư 39)

10988 : 123 = 89 (dư 41)

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

12347 + (23455 + 76545) = 12347+ 100000 = 1123447

b/ 123 x 4 x 25 = 123 x (4 x 25) = 123 x 100 = 12300

c/ 2 x 4 x 25 x 50 = (2 x 50) x (25 x 4) = 100 x 100 = 10000

d/ (450 x 27) : 50 = 12150 : 50 = 243

Bài 4. Tính bằng 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345 = 425730

b/ 398 x 367 = 146066

c/ 398 x 405 = 161190

d/ 324 x 34 = 11016

e/ 4762 x 567 = 2700054

g/ 12323 : 343 = 35 (dư 318)

h/ 34579 : 456 = 75 (dư 379)

i/ 23971 : 24 = 998 (dư 19)

k/ 30987 : 397 = 78 (dư 21)

m/ 12908 : 546 = 23 (dư 350)

Bài 6. Nhà bác bỏ An thu hoạch được 12 487 kilogam cà phê, nhà bác bỏ Thành thu hoạch được thấp hơn nhà bác bỏ An 563kg cà phê. Hỏi cả hai bác bỏ thu hoạch được từng nào kg cà phê?

Đáp án: 24411(kg)

Bài 7. Kho thóc trước tiên chứa 1243 tấn thóc, kho vật dụng hai cất số thóc gấp rất nhiều lần kho máy nhất. Hỏi các hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án: 3729

Bài 8. Kho thóc thứ nhất chứa 3245 tấn thóc, kho đồ vật hai chứa số thóc bằng 1/2 kho lắp thêm nhất. Hỏi các hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

KHỐI LƯỢNG: Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g

ĐỘ DÀI: Km, hm, dam, m, dm, cm, mm

DIỆN TÍCH: m2, dm2, cm2

Bài 1. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a/ 1 tấn = ……tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = ………tạ;

c/ 4 tấn 6 kilogam = ……kg;

d/ 5 tạ 17 kilogam =…..kg

e/ 4 hg = ……g;

g/ 7 dag = …….g;

i/ 23 tạ = …….yến;

k/ 12t 5 kg = ……..kg

m/ tấn = …….kg;

n/ tạ = …….kg;

p/ kg = …….g;

q/ tạ = …….g;

Bài 2. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

a/ 20000 kg = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kg = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kg ….. G;

h/ 349 kg =…….tạ……kg

Bài 3. Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ một nửa km = …….m;

h/ 1 tháng 5 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 4. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm

a/ 5m2 = …….dm2;


b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………m2

Bài 5. Viết số phù hợp vào vị trí chấm

a/ 2 giờ 5 phút = …….phút;

b/ 4 phút 23 giây = ……giây;

c/ 7 phút 12 giây =……giây

d/ 50% giờ = …….phút;

g/ 1/3 phút = ……giây;

h/ 1/5 phút =……giây

i/ 123 giây = …….phút……..giây;

k/ 189 phút = …….giờ………phút

m/ 3 gắng kỉ = ………năm;

n/ 1 tháng 5 thế kỉ = …….năm;

p/ 3 ngày = ……….giờ

Bài 6: So sánh các đại lượng sau

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút ... 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

e) 875m … 46hm

f) 12km 750dam … 12750m

g) 3 năm 18 tháng … 60 tháng

h) 7t 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ đồng hồ = ? phút

c) 15 năm - 126 mon = ? tháng

d) 5 tấn 7kg x đôi mươi kg = ? kg

Bài 8: một tuần có 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì có bao nhiêu ngày?

b) 623 ngày thì gồm bao nhiêu tuần?

Bài 9: Một loại xe xe hơi chở những lần chở được 516kg cam. Hỏi 30 lần thì chở được từng nào kg cam?

Bài 10: Tính thời gian Minh tiến hành các vận động buổi sáng?

Minh thức dậy lúc 6 giờ đồng hồ 15 phút đàn dục và dọn dẹp đến 6 giờ đồng hồ 35 phút. Sau đó quốc bộ đến ngôi trường là cơ hội 7 giờ

a) Hỏi thời gian Minh bọn dục và vệ sinh là bao lâu?

b) thời gian Minh đi bộ tới trường mất từng nào phút?

DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Số trung bình cộng = tổng các số hạng : số những số hạng

Tổng các số hạng = số trung bình cùng x số những số hạng

Bài 1. tìm số vừa phải cộng của những số sau:

a/ 35 và 45;

b/ 37, 42 và 56;

c/ 20, 32, 24 và 36;

d/ 25, 37, 30, 75 và 63

Bài 2. Một tổ sản xuất muối bột thu hoạch trong thời điểm đợt như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ cùng 98 tạ. Hỏi vừa phải mỗi lần tổ đó thu hoạch được bao nhiêu tạ muối?

Bài 3. Sự tăng số lượng dân sinh của một thôn trong tía năm thứu tự là: 90 người, 86 người, 70 người. Hỏi trung bình từng năm dân sinh của làng đó tạo thêm bao nhiêu người?

Bài 4. Một siêu thị chuyển máy bằng ô tô. Lần đầu bao gồm 3 ô tô, mỗi ô tô chuyển được 16 máy. Lần sau gồm 5 ô tô khác, mỗi xe hơi chuyển được 24 máy. Hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô chuyển được từng nào máy?

Bài 5. Một công ti gửi thực phẩm vào thành phố. Tất cả 5 ô tô, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ với 4 ô tô, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm?

Bài 6. Một xe hơi giờ thứ nhất chạy được 39 km, giờ thiết bị hai chạy được 60 km, giờ thứ cha chạy được bởi quãng con đường của hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 7.

a/ Số trung bình cùng của nhì số bởi 8. Biết một trong các hai số bởi 9, tìm số kia?

b/ Số trung bình cộng của nhị số bởi 20. Biết 1 trong các hai số bằng 30, tìm số kia?

Bài 8. với cái giá trị như thế nào của a thì:

a/ a x 5

Bài 5. Cả hai lớp 4A với 4B trồng được 485 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B 45 cây. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây.

Bài 6. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 32. Em nhát chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em từng nào tuổi?

Bài 7. Một thư viên mới mua thêm 45 quyển sách gồm hai loại: sách văn học cùng sách khoa học. Số sách văn học nhiều hơn thế nữa số sách khoa học 11 quyển. Hỏi mỗi loại bao gồm bao nhiêu quyển ?

Bài 8. hai đội làm đường thuộc đắp một đoạn đường dài 800m. Đội thứ nhất đắp được ít hơn đội vật dụng hai 136m đường. Hỏi mỗi đội đắp được bao nhiêu mét đường?

Bài 9. nhị thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa trước tiên thu hoạch được không ít hơn thửa sản phẩm hai 6 tạ. Hỏi mỗi thửa thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 10. Lớp Một với lớp Hai thuộc thu nhặt được 127 kilogam giấy. Lớp nhị thu nhặt được nhiều hơn lớp Một 9 kilogam giấy. Hỏi mỗi lớp thu nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy?

Bài 11. Hai tấm vài ba dài toàn bộ 114m. Tấm vải sản phẩm công nghệ nhất dài ra hơn tấm vải thiết bị hai 6m. Hỏi từng tấm vải vóc dai bao nhiêu mét?

DẠNG 6: BÀI TẬP VỀ TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

+) Chu vi hình chữ nhật: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật: S

S = a x b

a = S : b

b = S : a

+) Chu vi hình vuông: P

Cạnh hình vuông: a

P = a x 4 a = p : 4

Diện tích hình vuông: S

S = a x a

Chu vi hình bình hành: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

+) diện tích s hình bình hành: S

Độ lâu năm đáy: a

Chiều cao: h

a = S : h

S = a x h

h = S : a

+) Chu vi hình thoi: P

Cạnh hình thoi: a

P = a x 4 a = p. : 4

Diện tích hình thoi: S

Độ dài hai tuyến phố chéo: m, n

S = (m x n) : 2

Bài 1. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật có chiều lâu năm 24 m và chiều rộng lớn 18m.

Bài 2. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều dài 4dm và chiều rộng 36cm.

Bài 3. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật gồm chiều dài 18cm và chiều rộng kém chiều dài 2cm.

Xem thêm: Tải Trò Chơi Bắn Gà Miễn Phí, Game Bắn Gà Kinh Điển Trên Pc

Bài 4. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 26m và chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 4m.

Bài 5. Tính chu vi và ăn diện tich hình chữ nhật tất cả chiều rộng 12m với chiều dài gấp hai chiều rộng.

Bài 6. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật có chiều lâu năm 18m và chiều rộng bởi 1/3 chiều dài.

Bài 7. Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích 36cm2 và chiều rộng lớn 6cm.

Bài 8. Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích s 64cm2 và chiều dài 16cm.

Bài 9. Tính chu vi và mặc tích hình vuông vắn có cạnh lâu năm 145cm.

Bài 10. Tính chu vi và ăn mặc tích hình vuông vắn có cạnh dài 24m.

Bài 11. Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông vắn đó là 64cm.

Bài 12. Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông đó là 56m.

Bài 13. Tính diện tích s hình bình hành gồm độ nhiều năm đáy 18cm và chiều cao 12cm.

Bài 14. Tính diện tích s hình bình hành có độ nhiều năm đáy 18cm và độ cao bằng 1/3 độ dài đáy.

Bài 15. Tính diện tich hình bình hành có độ cao 12m với độ nhiều năm đáy vội 3 lần chiều cao.

Bài 16. Tính diện tích s hình thoi biết độ dài hai đường chéo cánh lần lượt là 12cm với 24 cm.

Bài 17. Tính diện tích s hình thoi biết độ lâu năm hai đường chéo cánh lần lượt là 12dm cùng 40 cm.

Bài 18: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 8cm và bằng

*
chiều rộng.

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 19: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi 200m. Chiều lâu năm hình chữ nhật hơn nhị lần chiều rộng là 10m. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 20: Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Giả dụ tăng chiều nhiều năm 5m và sút chiều rộng 5m thì được một miếng vườn mới có diện tích nhỏ dại hơn diện tích mảnh vườn ban sơ là 250 m2. Tính diện tích mảnh vườn ban đầu.

Bài 21: sảnh trường em hình vuông. Để tăng lên diện tích đơn vị trường không ngừng mở rộng về mỗi phía 3m thì diện tích tăng thêm 192m2. Hỏi trước đó sân trường em có diện tích s là bao nhiêu m2?

DẠNG 7: BÀI TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

234 x 345

265 x 309

287 x 345

2358 x 87

654 x 235

124 x 35

175600 : 200

98976 : 46

12300 : 130

35467 : 678

23467 : 673

21356 : 762

Bài 2. Tính bởi hai cách

a/ 143 x (76 + 24)

b/ 345 x (121 – 21)

c/ 1234 x (45 + 55)

d/ 456 x (135 – 35)

Bài 3. Một huyện cảm nhận 215 hộp cây viết chì màu, mỗi hộp tất cả 24 bút chì. Huyện kia chia phần đông số bút chì màu đó mang đến 86 lớp. Hỏi mỗi lớp dấn được từng nào bút chì màu.

Bài 4. Một xe xe hơi chở 27 bao gạo, từng bao nặng trĩu 50kg với chở 25 bao mì, từng bao nặng 30 kg. Hỏi xe đó chở tất cả bao nhiêu ki –lô-gam gạo cùng mì.

Bài 5. Một tấm học tất cả 12 lớp học, từng lớp học bao gồm 45 học viên và 6 lớp học tập khác, mỗi lớp gồm 42 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh.Bài 6. Một fan đi xe đạp tính ra vào 5 phút đi được 975m. Cứ đạp đều do vậy thì sau 45 phút sẽ đi được từng nào mét.

Bài 7. Chống họp A tất cả 12 hàng ghế, mỗi dãy ghế có 11 fan ngồi. Chống họp B tất cả 14 dãy ghế, mỗi hàng ghế có 9 người ngồi. Hỏi số người ở phòng nào nhiều hơn thế nữa và nhiều hơn bao nhiêu người.

Bài 8. Một cửa hàng thực phẩm tất cả 340 kg cá. Tín đồ ta vừa đưa đến shop này 11 sọt cá, mỗi sọt 25 kilogam cá. Hỏi shop đó có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam cá.

Bài 9. Một bạn đi xe đạp trong 125 phút đầu, mỗi phút đi được 198m với trong 112 phút sau, mỗi phút đi được 168m. Hỏi người này đã đi quãng đường dài từng nào mét?

Bài 10. Trung bình mỗi nhỏ gà mái đẻ rất cần phải có 104g thóc ăn trong một ngày. Trong kho của trại chăn nuôi có trăng tròn kg thức ăn. Với số thức ăn uống đó gồm đủ để 375 con gà mái đẻ ăn trong một ngày không?

Bài 11. Bao gồm 2436 học sinh tham gia đồng diễn thể dục. Trong đó 50% số học sinh mặc áo quần đỏ, 1/3 số học viên đó mặc xống áo vàng, số học viên còn lại mặc áo xống xanh. Hỏi có bao nhiêu học sinh mặc áo quần xanh?

Bài 12. Một người quốc bộ đi được 8524m vào 2 giờ. Hỏi nếu tín đồ đó quốc bộ trong 2 tiếng đồng hồ 30 phút thì được đoạn đường bao nhiêu mét?

Bài 13. Một đoàn thuyền chuyển hàng ra bến cảng. 5 chuyến đầu gửi được 25 tấn ; 10 chuyến sau gửi được 38 tấn; 5 chuyến cuối gửi được 17 tấn. Hỏi trung bình mỗi chuyến xe gửi được từng nào tấn hàng?

Bài 14. Hai cửa hàng cùng nhấn 7420m vải. Siêu thị thứ duy nhất trung bình từng ngày bán được 265m vải, shop thứ hai trung bình mỗi ngày bán được 371m vải. Hỏi siêu thị nào buôn bán hết số vải sớm hơn cùng sớm hơn từng nào ngày?

DẠNG 8: BÀI TẬP VỀ DẤU HIỆU phân chia HẾT mang lại 2, 3, 5, 9

Bài 1. Trong những số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ các số chia hết cho 2:

b/ những số phân chia hết mang đến 5:

c/ những số phân tách hết đến 2 và 5:

d/ các số phân tách hết cho 3:

e/ các số chia hết 9:

g/ những số chia hết đến 3 tuy nhiên không phân chia hết mang đến 9:

h/ các số chia hết cho tất cả 2, 3, 5 và 9:

Bài 2. tìm chữ số phù hợp điền vào ô trống nhằm được:

a/ 13... Phân chia hết mang đến 3;

b/ 4...0 phân tách hết 9;

c/ 24... Phân tách hết cho cả 3 cùng 5;

d/ 47... Phân chia hết cho cả 2 và 3;

Bài 3

a/ Viết tía số gồm 4 chữ số phân tách hết mang lại 2:

b/ Viết ba số bao gồm 3 chữ số phân tách hết mang đến 3:

c/ Viết ba số có 4 chữ số phân chia hết mang đến 5:

d/ Viết cha số có 4 chữ số chia hết cho 9:

e/ Viết tía số tất cả 4 chữ số phân chia hết mang đến 2 và 5:

h/ Viết ba số bao gồm 3 chữ số chia hết đến 2 với 3:

i/ Viết tía số có 3 chữ số phân tách hết cho 2; 3; 5 với 9:

DẠNG 9: BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ

Bài 1. Viết phân số chỉ phần vẫn to màu cho từng hình sau:

Bài 2. Viết bên dưới dạng phân số các thương sau:

2 : 5= …….; 15 : 8 =……..; 7 : 1 =…….; 3 : 7 = ……; 4 : 9 = …….; 12 : 3 =…..

2 : 3= …….; 11 : 8 =……..; 6 : 7 =…….; 7: 8 = ……; 4 : 3 = …….; 16 : 4 =…..

Bài 3. Viết mỗi phân số dưới đây dưới dạng thương cùng tính thương theo mẫu:

Bài 4. Viết mỗi số sau dưới dạng phân số:

3 = ………..; 34 = ………; 13 = ………….; 25 = ……..; 387=………..

100 = ………..; 0 = ………; 456 = ………….; 57 = ……..; 32=………..

Bài 5. so sánh phân số cùng với 1:

Phân số có tử số to hơn mẫu số thì phân số to hơn 1

Phân số gồm tử số bé nhiều hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1

Phân số có tử số bởi mẫu số thì phân số bởi 1

Bài 6. Rút gọn các phân số sau:

Vận dụng dấu hiệu chia hết mang lại 2, 3, 5, 9 để rút gọn những phân số

Bài 8. Rút gọn những phân số:

Bài 9. Rút gọn các phân số:

DẠNG 10: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1. một tấm học bao gồm 35 học sinh, trong những số đó số 3/5 học xếp nhiều loại khá. Tính số học viên xếp các loại khá của lớp đó.

Bài 2. Một sân trường hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 120m, chiều rộng bởi 5/6 chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của sân trường đó.

Bài 3. Lớp 4A gồm 16 học viên nam và số học sinh nữ bởi 9/8 số học viên nam. Hỏi lớp đó gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài 4. Một sân trường hình chữ nhật bao gồm chiều dài 60m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích của sảnh trường đó.

Bài 5. Một shop có 50 kilogam đường. Buổi sáng bán 10 kg đường, buổi chiều cung cấp 3/8 số con đường còn lại. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán từng nào ki-lô-gam đường?

Bài 6. Quãng mặt đường từ bên anh Hải mang lại thị xã nhiều năm 15km. Anh Hải đi từ công ty ra thị xã, khi đi được 2/5 quãng đường thì tạm dừng nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn yêu cầu đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì cho đến thị xã?

Bài 7. Có một kho chứa xăng. Lần đầu tín đồ ta lấy ra 32 850 lít xăng, lần sau mang ra bằng 1/3 lần đầu. Hỏi thuở đầu trong kho bao gồm bao nhiêu lít xăng?