Huyện mỏ cày tỉnh bến tre

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban quần chúng ngày 26 mon 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 trong năm 2007 của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội về triển khai dân công ty ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ đưa ra quyết định số 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng điệu trưởng (nay là bao gồm phủ) Về việc điều chỉnh địa giới hành chính so với những huyện, xã gồm địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày thứ 5 tháng 10 năm 2001 của chính phủ nước nhà và Thông tứ liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày thứ 8 tháng 3 năm 2002 của cục Xây dựng với Ban tổ chức - Cán bộ cơ quan chính phủ (nay là bộ Nội vụ) khuyên bảo về phân các loại đô thị cùng cấp cai quản đô thị;

Sau lúc nghe Ủy ban quần chúng. # tỉnh báo cáo Tờ trình số 4617/TTr-UBND ngày 29 mon 11 trong năm 2007 Về việc điều chỉnh địa giới hành chủ yếu xã, phường; thành lập phường, buôn bản thuộc thị xã Bến Tre, thị trấn Mỏ Cày, huyện Chợ Lách; kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành thiết yếu huyện Chợ Lách, thị xã Mỏ Cày để thành lập huyện Mỏ Cày Nam, thị trấn Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

Sau lúc nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và chủ ý Đại biểu Hội đồng dân chúng tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

 Điều 1. Tuyệt nhất trí trải qua Đề án của Ủy ban quần chúng. # tỉnh về điều chỉnh địa giới hành thiết yếu phường Phú Khương, xóm Phú Hưng để thành lập phường Phú Tân thuộc thị buôn bản Bến Tre; kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành bao gồm xã Đa Phước Hội, thôn Khánh Thạnh Tân để ra đời xã Tân Hội thuộc thị trấn Mỏ Cày; điều chỉnh địa giới hành thiết yếu xã Hưng Khánh Trung để thành lập xã Hưng Phú, thôn Phú tô để ra đời xã Phú Mỹ thuộc thị xã Chợ Lách; điều chỉnh địa giới hành chủ yếu huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập và hoạt động huyện Mỏ Cày Nam, thị trấn Mỏ Cày Bắc trực thuộc tỉnh Bến Tre, như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chủ yếu xã, phường; thành lập xã, phường thuộc thị làng mạc Bến Tre, thị trấn Mỏ Cày, thị trấn Chợ Lách:

a) ra đời phường Phú Tân nằm trong thị xã bến tre trên cơ sở kiểm soát và điều chỉnh 295,53 ha diện tích tự nhiên và 4.664 nhân khẩu của phường Phú Khương; 64,6 ha diện tích tự nhiên và 1.825 nhân khẩu của làng mạc Phú Hưng.

Bạn đang xem: Huyện mỏ cày tỉnh bến tre

Phường Phú Tân có 360,13 ha diện tích thoải mái và tự nhiên và 6.489 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phú Tân: Đông liền kề phường Phú Khương- thị xã Bến Tre; Tây gần kề xã sơn Đông - thị làng mạc Bến Tre; Bắc gần kề xã Hữu Định, huyện Châu Thành; Nam ngay cạnh phường 6, phường Phú Khương- thị làng mạc Bến Tre.

Trụ sở hành bao gồm Ủy ban dân chúng phường Phú Tân chế tạo tại khu vực vực, vị trí mới bảo đảm ổn định lâu dài, cân xứng với quy hoạch.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chủ yếu để ra đời phường Phú Tân.

b) Điều chỉnh 81,69 ha diện tích tự nhiên và 1.289 nhân khẩu của xã Phú Hưng về phường Phú Khương cai quản lý:

- Phường Phú Khương tất cả 365,91 ha diện tích tự nhiên và thoải mái và 11.602 nhân khẩu.

Địa giới hành thiết yếu phường Khú Khương: Bắc gần cạnh xã Hữu Định - thị trấn Châu Thành; Nam liền kề phường 6, phường 4, phường 1, thị xóm Bến Tre; Đông sát phường 8 với xã Phú Hưng - thị xóm Bến Tre; Tây cạnh bên phường Phú Tân - thị xóm Bến Tre.

- thôn Phú Hưng còn sót lại 1.012,33 ha diện tích tự nhiên và thoải mái và 10.870 nhân khẩu.

Thị xã tỉnh bến tre có 6.742 ha diện tích tự nhiên và thoải mái và 114.597 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Phú Khương, Phú Tân; các xã: tô Đông, Mỹ Thạnh An, Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Phú Hưng, Bình Phú.

c) ra đời xã Hưng Phú thuộc huyện Chợ Lách trên cơ sở điều chỉnh 1.331,67 ha diện tích tự nhiên và 8.760 nhân khẩu của làng Hưng Khánh Trung:

Xã Hưng Phú bao gồm 1.331,67 ha diện tích thoải mái và tự nhiên và 8.760 nhân khẩu.

Địa giới hành bao gồm xã Hưng Phú: Bắc tiếp giáp xã Vĩnh Hòa, thị xã Chợ Lách; Nam liền kề xã Nhuận Phú Tân, thị xã Mỏ Cày; Đông cạnh bên xã Tân Thanh Tây, làng Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày; Tây tiếp giáp xã Hưng Khánh Trung (ngã cha Cây Da kéo dãn đến rạch chiếc Tắc).

 Trụ sở hành chính của ubnd xã Hưng Phú tại ubnd xã Hưng Khánh Trung cũ.

d) thành lập và hoạt động xã Phú Mỹ thuộc thị xã Chợ Lách bên trên cơ sở kiểm soát và điều chỉnh 713 ha diện tích tự nhiên và thoải mái và 6.132 nhân khẩu của xóm Phú Sơn:

Xã Phú Mỹ bao gồm 713 ha diện tích tự nhiên và thoải mái và 6.132 nhân khẩu.

Địa giới hành bao gồm xã Phú Mỹ: Bắc liền kề xã Thạnh Ngãi, thị trấn Mỏ Cày và sông Hàm Luông; Nam ngay cạnh xã Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách; Đông tiếp giáp xã Tân Phú Tây, làng Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày; Tây cạnh bên xã Phú Sơn, thị xã Chợ Lách.

Trụ sở hành thiết yếu của ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ tại ủy ban nhân dân xã Phú Sơn hiện nay.

Sau khi kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính.

- xóm Hưng Khánh Trung còn sót lại 1.024,0289 ha diện tích tự nhiên và 7.334 nhân khẩu.

Địa giới hành chủ yếu xã Hưng Khánh Trung: Bắc liền kề xã Vĩnh Hoà với Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách; Nam gần kề sông Cổ Chiên, buôn bản Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày; Đông giáp  làng mạc Hưng Phú (từ ngã ba Cây Da kéo dãn đến rạch mẫu Tắc); Tây liền kề xã Tân Thiềng, xã Vĩnh Thành, thị xã Chợ Lách.

Trụ sở hành chủ yếu của ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh Trung dự kiến tại khu vực ngã bốn ấp Thanh Trung.

- Xã Phú Sơn còn sót lại 1.316 ha diện tích tự nhiên và 7.188 nhân khẩu.

Địa giới hành bao gồm xã Phú Sơn: Bắc gần kề sông Hàm Luông; Nam gần kề xã Vĩnh Thành, Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách; Đông tiếp giáp xã Phú Mỹ, thị trấn Chợ Lách; Tây gần kề xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

Trụ sở hành bao gồm của ubnd xã: dự loài kiến tại khu vực cách bến phả ấp lấn Đông 400 mét về phía Đông dọc theo huyện lộ 179.

- huyện Chợ Lách tất cả 18.879,2 ha diện tích thoải mái và tự nhiên và 128.518 nhân khẩu, tất cả 13 đơn vị hành gan dạ thuộc bao gồm các xã: Hòa Nghĩa, Phú Phụng, sơn Định, Vĩnh Bình, Long Thới, Tân Thiềng, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa, Phú Mỹ, Phú Sơn, Hưng Khánh Trung, Hưng Phú và thị trấn Chợ Lách.

Xem thêm: Tế Công Phần 4 Tập 1 Archives, Phim Tân Tế Công Phần 4 Vietsub Hd

e) thành lập và hoạt động xã Tân Hội bên trên cơ sở kiểm soát và điều chỉnh 731,267 ha diện tích tự nhiên và thoải mái và 6.534 nhân khẩu buôn bản Đa Phước Hội; 136,4 ha diện tích tự nhiên và thoải mái và 1.555 nhân khẩu buôn bản Khánh Thạnh Tân.

Xã Tân Hội tất cả 867,667 ha diện tích tự nhiên và 8.089 nhân khẩu.

Địa giới hành thiết yếu xã Tân Hội: Bắc cạnh bên xã Hoà Lộc, thị trấn Mỏ Cày; Nam gần kề xã Đa Phước Hội và xã An Thạnh, thị trấn Mỏ Cày; Đông giáp thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày; Tây ngay cạnh xã Khánh Thạnh Tân và xã Tân Bình, thị xã Mỏ Cày.

Trụ sở hành chủ yếu của ubnd xã dự kiến tại ấp Tân Lộc. 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

- buôn bản Đa Phước Hội sót lại 920,984 ha diện tích thoải mái và tự nhiên và 8.266 nhân khẩu.

Địa giới hành bao gồm xã Đa Phước Hội: Bắc giáp thị xã và thôn Tân Hội, huyện Mỏ Cày; Nam giáp xã An Thới cùng xã An Định, thị xã Mỏ Cày; Đông cạnh bên xã Bình Khánh Tây, thị trấn Mỏ Cày; Tây giáp xã Khánh Thạnh Tân, thị trấn Mỏ Cày.

- làng mạc Khánh Thạnh Tân còn sót lại 1.339,83 ha diện tích thoải mái và tự nhiên và 11.665 nhân khẩu.

- thị xã Mỏ Cày có 35.408,07 ha diện tích tự nhiên và 276.049 nhân khẩu, tất cả 28 đơn vị chức năng hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Định Thủy, Phước Hiệp, An Thạnh, Đa Phước Hội, Thành Thới B, Bình Khánh Đông, Bình Khánh Tây, An Định, An Thới, Thành Thới A, mùi hương Mỹ, Cẩm Sơn, Ngãi Đăng, Minh Đức, Tân Trung, Tân Hội, Thanh Tân, Thạnh Ngãi, Tân Phú Tây, Tân Thành Bình, Thành An, Phước Mỹ Trung, Tân Thanh Tây, Tân Bình, Nhuận Phú Tân, Hòa Lộc, Khánh Thạnh Tân và thị xã Mỏ Cày.

2. Điều chỉnh địa giới hành bao gồm huyện Chợ Lách; huyện Mỏ Cày để thành lập huyện Mỏ Cày Nam, thị trấn Mỏ Cày Bắc:

a) thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh tỉnh bến tre trên cơ sở kiểm soát và điều chỉnh 2.044,6711 ha diện tích tự nhiên và 14.802 nhân khẩu của thị trấn Chợ Lách (gồm cục bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của làng mạc Hưng Phú với xã Phú Mỹ); 13.419,113 ha diện tích thoải mái và tự nhiên và 109.575 nhân khẩu của thị xã Mỏ Cày (gồm toàn thể diện tích thoải mái và tự nhiên và nhân khẩu của những xã Thanh Tân, Thạnh Ngãi, Tân Phú Tây, Tân Thành Bình, Thành An, Phước Mỹ Trung, Tân Thanh Tây, Tân Bình, Nhuận Phú Tân, Hòa Lộc, Khánh Thạnh Tân, Phú Mỹ, Hưng Phú).

Huyện Mỏ Cày Bắc gồm 15.463,7841 ha diện tích tự nhiên và 124.377 nhân khẩu.

Địa giới hành thiết yếu huyện Mỏ Cày Bắc: Bắc giáp huyện Châu Thành, thị xóm Bến Tre; phái mạnh - tây nam giáp thị xã Mỏ Cày Nam, thức giấc Vĩnh Long; Đông – Đông Nam ngay cạnh huyện Mỏ Cày Nam, thị xã Giồng Trôm; Tây - tây-nam giáp tỉnh giấc Vĩnh Long, thị trấn Chợ Lách.

Huyện lỵ Mỏ Cày Bắc dự kiến tại ngã ba Bền làng Phước Mỹ Trung (Ba Vát).

b) ra đời huyện Mỏ Cày Nam trực thuộc tỉnh tỉnh bến tre trên cơ sở tổng thể 21.988,957 ha diện tích thoải mái và tự nhiên và 166.474 nhân khẩu còn sót lại của huyện Mỏ Cày (gồm cục bộ diện tích thoải mái và tự nhiên và nhân khẩu của những xã Định Thủy, Phước Hiệp, An Thạnh, Đa Phước Hội, Thành Thới B, Bình Khánh Đông, Bình Khánh Tây, An Định, An Thới, Thành Thới A, hương thơm Mỹ, Cẩm Sơn, Ngãi Đăng, Minh Đức, Tân Trung, Tân Hội và thị xã Mỏ Cày).

Huyện Mỏ Cày phái mạnh có  21.988,957 ha diện tích tự nhiên và thoải mái và 166.474  nhân khẩu.

Địa giới hành chủ yếu huyện Mỏ Cày Nam: Bắc - Đông Bắc liền kề huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Giồng Trôm; nam giới - tây nam giáp thị xã Thạnh Phú với tỉnh Trà Vinh; Đông - Đông Nam ngay cạnh huyện Giồng Trôm cùng huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; Tây liền kề huyện Mỏ Cày Bắc và tỉnh Trà Vinh.

Huyện lỵ huyện Mỏ Cày phái nam là thị trấn Mỏ Cày hiện nay.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành thiết yếu để thành lập và hoạt động huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Mỏ Cày Nam:

Huyện Chợ Lách còn sót lại 16.834,5289 ha diện tích tự nhiên và thoải mái và 113.716 nhân khẩu bao gồm 11 đơn vị hành gan dạ thuộc, bao hàm các xã: thôn Hòa Nghĩa, Phú Phụng, sơn Định, Vĩnh Bình, Long Thới, Tân Thiềng, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa, Hưng Khánh Trung, Phú tô và thị trấn Chợ Lách.

Tỉnh tỉnh bến tre có 235.678 ha diện tích thoải mái và tự nhiên và 1.358.314 nhân khẩu, tất cả 09 đơn vị hành chính cấp thị trấn trực thuộc, bao hàm các huyện: Bình Đại, Châu Thành, Giồng Trôm, ba Tri, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú cùng thị xóm Bến Tre. Sau khoản thời gian điều chỉnh địa giới hành chính, số đơn vị chức năng hành bao gồm cấp huyện tăng 01; số đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp xã tăng 04 (01 phường, 03 xã) so với hiện trạng.

Điều 2.

Hội đồng quần chúng. # tỉnh giao mang lại Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục, bảo đảm đúng quy trình, hiện tượng của luật pháp để trình chủ yếu phủ đưa ra quyết định và tổ chức triển khai thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng quần chúng tỉnh, Đại biểu Hội đồng quần chúng tỉnh góp Hội đồng nhân dân tỉnh đo lường và tính toán việc triển khai Nghị quyết.

Nghị quyết này đã có được Hội đồng dân chúng tỉnh tỉnh bến tre - khoá VII kỳ họp đồ vật 12 thông qua ngày 14 mon 12 năm 2007 và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng dân chúng tỉnh thông qua./.

 

                                                                     CHỦ TỊCH

 

                                                                   Huỳnh Văn Be