Text To Speech

Chuyển văn bạn dạng thành giọng nói trực con đường miễn phí tổn. Chuyển đổi văn uống bạn dạng thành giọng đọc cùng với âm thanh hao thoải mái và tự nhiên. Tải xuống mp3 miễn mức giá.

Bạn đang xem: Text to speech

Nhập vnạp năng lượng phiên bản vào ô dưới này, sau đó chọn lọc ngôn ngữ với giọng gọi để bước đầu mang lại quy định đọc vnạp năng lượng bạn dạng Tiếng Việt.

Xem thêm: Phim Tình Cảm Gia Đình Việt Nam Hay Đặc Sắc Nhất, Gia Đình Sóng Gió Tập 1

1. Arabic - FEMALE-Standard-A2. Arabic - MALE-Standard-B3. Arabic - MALE-Standard-C4. Arabic - FEMALE-Standard-D5. India - FEMALE-Standard-A6. India - MALE-Standard-B7. Hong Kong - FEMALE-Standard-A8. Hong Kong - MALE-Standard-B9. Hong Kong - FEMALE-Standard-C10. Hong Kong - MALE-Standard-D11. Czech - FEMALE-Standard-A12. Denmark - FEMALE-Standard-A13. Denmark - MALE-Standard-C14. Denmark - FEMALE-Standard-D15. Denmark - FEMALE-Standard-E16. Netherlands - FEMALE-Standard-A17. Netherlands - MALE-Standard-B18. Netherlands - MALE-Standard-C19. Netherlands - FEMALE-Standard-Dđôi mươi. Netherlands - FEMALE-Standard-E21. Australia - FEMALE-Standard-A22. Australia - MALE-Standard-B23. nước Australia - FEMALE-Standard-C24. nước Australia - MALE-Standard-D25. India-En - FEMALE-Standard-A26. India-En - MALE-Standard-B27. India-En - MALE-Standard-C28. India-En - FEMALE-Standard-D29. English (UK) - FEMALE-Standard-A30. English (UK) - MALE-Standard-B31. English (UK) - FEMALE-Standard-C32. English (UK) - MALE-Standard-D33. English (UK) - FEMALE-Standard-F34. English (US) - MALE-Standard-B35. English (US) - FEMALE-Standard-C36. English (US) - MALE-Standard-D37. English (US) - FEMALE-Standard-E38. English (US) - FEMALE-Standard-G39. English (US) - FEMALE-Standard-H40. English (US) - MALE-Standard-I41. English (US) - MALE-Standard-J42. Philippines - FEMALE-Standard-A43. Philippines - FEMALE-Standard-B44. Philippines - MALE-Standard-C45. Philippines - MALE-Standard-D46. Finnish (Finland) - FEMALE-Standard-A47. Canada - FEMALE-Standard-A48. Canadomain authority - MALE-Standard-B49. Canadomain authority - FEMALE-Standard-C50. Canadomain authority - MALE-Standard-D51. France - FEMALE-Standard-A52. France - MALE-Standard-B53. France - FEMALE-Standard-C54. France - MALE-Standard-D55. France - FEMALE-Standard-E56. Germany - FEMALE-Standard-A57. Germany - MALE-Standard-B58. Germany - MALE-Standard-E59. Germany - FEMALE-Standard-F60. Greek (Greece) - FEMALE-Standard-A61. Gujarati (India) - FEMALE-Standard-A62. Gujarati (India) - MALE-Standard-B63. Hindi (India) - FEMALE-Standard-A64. Hindi (India) - MALE-Standard-B65. Hindi (India) - MALE-Standard-C66. Hindi (India) - FEMALE-Standard-D67. Hungary - FEMALE-Standard-A68. Indonesia - FEMALE-Standard-A69. Indonesia - MALE-Standard-B70. Indonesia - MALE-Standard-C71. Indonesia - FEMALE-Standard-D72. Italy - FEMALE-Standard-A73. Italy - FEMALE-Standard-B74. Italy - MALE-Standard-C75. Italy - MALE-Standard-D76. nhật bản - FEMALE-Standard-A77. nhật bản - FEMALE-Standard-B78. Japan - MALE-Standard-C79. nhật bản - MALE-Standard-D80. Kannadomain authority (India) - FEMALE-Standard-A81. Kannada (India) - MALE-Standard-B82. South Korea - FEMALE-Standard-A83. South Korea - FEMALE-Standard-B84. South Korea - MALE-Standard-C85. South Korea - MALE-Standard-D86. Malayalam (India) - FEMALE-Standard-A87. Malayalam (India) - MALE-Standard-B88. Chinese - FEMALE-Standard-A89. Chinese - MALE-Standard-B90. Chinese - MALE-Standard-C91. Chinese - FEMALE-Standard-D92. Taiwan - FEMALE-Standard-A93. Taiwan - MALE-Standard-B94. Taiwan - MALE-Standard-C95. Norway - FEMALE-Standard-A96. Norway - MALE-Standard-B97. Norway - FEMALE-Standard-C98. Norway - MALE-Standard-D99. Norway - FEMALE-nb-no-Standard-E100. Pol& - FEMALE-Standard-A101. Poland - MALE-Standard-B102. Polvà - MALE-Standard-C103. Poland - FEMALE-Standard-D104. Polvà - FEMALE-Standard-E105. Brazil - FEMALE-Standard-A106. Portugal - FEMALE-Standard-A107. Portugal - MALE-Standard-B108. Portugal - MALE-Standard-C109. Portugal - FEMALE-Standard-D110. Russia - FEMALE-Standard-A111. Russia - MALE-Standard-B112. Russia - FEMALE-Standard-C113. Russia - MALE-Standard-D114. Russia - FEMALE-Standard-E115. Slovak (Slovakia) - FEMALE-Standard-A116. Spain - FEMALE-Standard-A117. Sweden - FEMALE-Standard-A118. Tamil (India) - FEMALE-Standard-A119. Tamil (India) - MALE-Standard-B120. Telugu (India) - FEMALE-Standard-A121. Telugu (India) - MALE-Standard-B122. Xứ sở nụ cười Thái Lan - FEMALE-Standard-A123. Turkey - FEMALE-Standard-A124. Turkey - MALE-Standard-B125. Turkey - FEMALE-Standard-C126. Turkey - FEMALE-Standard-D127. Turkey - MALE-Standard-E128. Ukraine - FEMALE-Standard-A129. Vietnamese - FEMALE-Standard-A130. Vietnamese - MALE-Standard-B131. Vietnamese - FEMALE-Standard-C132. Vietnamese - MALE-Standard-DVoice Pitch
1. Arabic (Egypt) - Female - (Salma)2. Arabic (Egypt) - Male - (Shakir)3. Arabic (Saudi Arabia) - Male - (Hamed)4. Arabic (Saudi Arabia) - Female - (Zariyah)5. Bulgarian - Male - (Borislav)6. Bulgarian - Female - (Kalina)7. Catalan - Female - (Joana)8. Catalan - Female - (Alba)9. Catalan - Male - (Enric)10. Czech - Male - (Antonin)11. Czech - Female - (Vlasta)12. Welsh - Male - (Aled)13. Welsh - Female - (Nia)14. Danish - Female - (Christel)15. Danish - Male - (Jeppe)16. German (Austria) - Female - (Ingrid)17. German (Austria) - Male - (Jonas)18. German (Switzerland) - Male - (Jan)19. German (Switzerland) - Female - (Leni)đôi mươi. German (Germany) - Female - (Katja)21. German (Germany) - Male - (Conrad)22. Greek (Greece) - Female - (Athina)23. Greek (Greece) - Male - (Nestoras)24. English (Australia) - Female - (Natasha)25. English (Australia) - Male - (William)26. English (Canada) - Female - (Clara)27. English (Canada) - Male - (Liam)28. English (UK) - Female - (Libby)29. English (UK) - Male - (Ryan)30. English (UK) - Female - (Sonia)31. English (UK) - Female - (Mia)32. English (Hong Kong) - Male - (Sam)33. English (Hong Kong) - Female - (Yan)34. English (Ireland) - Male - (Connor)35. English (Ireland) - Female - (Emily)36. English (India) - Female - (Neerja)37. English (India) - Male - (Prabhat)38. English (New Zealand) - Male - (Mitchell)39. English (New Zealand) - Female - (Molly)40. English (Philippines) - Male - (James)41. English (Philippines) - Female - (Rosa)42. English (Singapore) - Female - (Luna)43. English (Singapore) - Male - (Wayne)44. English (US) - Female - (Jenny)45. English (US) - Female - (JennyMultilingual)46. English (US) - Male - (Guy)47. English (US) - Female - (Amber)48. English (US) - Female - (Ana)49. English (US) - Female - (Aria)50. English (US) - Female - (Ashley)51. English (US) - Male - (Brandon)52. English (US) - Male - (Christopher)53. English (US) - Female - (Cora)54. English (US) - Female - (Elizabeth)55. English (US) - Male - (Eric)56. English (US) - Male - (Jacob)57. English (US) - Female - (Michelle)58. English (US) - Female - (Monica)59. English (US) - Female - (Sara)60. English (South Africa) - Female - (Leah)61. English (South Africa) - Male - (Luke)62. Spanish (Argentina) - Female - (Elena)63. Spanish (Argentina) - Male - (Tomas)64. Spanish (Colombia) - Male - (Gonzalo)65. Spanish (Colombia) - Female - (Salome)66. Spanish (Spain) - Male - (Alvaro)67. Spanish (Spain) - Female - (Elvira)68. Spanish (Mexico) - Female - (Dalia)69. Spanish (Mexico) - Male - (Jorge)70. Spanish (United States) - Male - (Alonso)71. Spanish (United States) - Female - (Paloma)72. Estonian (Estonia) - Female - (Anu)73. Estonian (Estonia) - Male - (Kert)74. Finnish - Female - (Selma)75. Finnish - Male - (Harri)76. Finnish - Female - (Noora)77. French (Belgium) - Female - (Charline)78. French (Belgium) - Male - (Gerard)79. French (Canada) - Female - (Sylvie)80. French (Canada) - Male - (Antoine)81. French (Canada) - Male - (Jean)82. French (Switzerland) - Female - (Ariane)83. French (Switzerland) - Male - (Fabrice)84. French (France) - Female - (Denise)85. French (France) - Male - (Henri)86. Irish - Male - (Colm)87. Irish - Female - (Orla)88. Gujarati - Female - (Dhwani)89. Gujarati - Male - (Niranjan)90. Hebrew - Male - (Avri)91. Hebrew - Female - (Hila)92. Hindi - Male - (Madhur)93. Hindi - Female - (Swara)94. Croatian - Female - (Gabrijela)95. Croatian - Male - (Srecko)96. Hungarian - Female - (Noemi)97. Hungarian - Male - (Tamas)98. Indonesian - Male - (Ardi)99. Indonesian - Female - (Gadis)100. Italian - Female - (Isabella)101. Italian - Male - (Diego)102. Italian - Female - (Elsa)103. Japanese (Japan) - Female - (Nanami)104. Japanese (Japan) - Male - (Keita)105. Korean (Korea) - Female - (SunHi)106. Korean (Korea) - Male - (InJoon)107. Lithuanian - Male - (Leonas)108. Lithuanian - Female - (Ona)109. Latvian - Female - (Everita)110. Latvian - Male - (Nils)111. Marathi - Female - (Aarohi)112. Marathi - Male - (Manohar)113. Malay - Male - (Osman)114. Malay - Female - (Yasmin)115. Maltese - Female - (Grace)116. Maltese - Male - (Joseph)117. Norwegian (bokmal) - Female - (Pernille)118. Norwegian (bokmal) - Male - (Finn)119. Norwegian (bokmal) - Female - (Iselin)1đôi mươi. Dutch (Belgium) - Male - (Arnaud)121. Dutch (Belgium) - Female - (Dena)122. Dutch (Netherlands) - Female - (Colette)123. Dutch (Netherlands) - Female - (Fenna)124. Dutch (Netherlands) - Male - (Maarten)125. Polish - Female - (Agnieszka)126. Polish - Male - (Marek)127. Polish - Female - (Zofia)128. Portuguese (Brazil) - Female - (Francisca)129. Portuguese (Brazil) - Male - (Antonio)130. Portuguese (Portugal) - Male - (Duarte)131. Portuguese (Portugal) - Female - (Fernanda)132. Portuguese (Portugal) - Female - (Raquel)133. Romanian - Female - (Alina)134. Romanian - Male - (Emil)135. Russian - Female - (Svetlana)136. Russian - Female - (Dariya)137. Russian - Male - (Dmitry)138. Slovak (Slovakia) - Male - (Lukas)139. Slovak (Slovakia) - Female - (Viktoria)140. Slovenian - Female - (Petra)141. Slovenian - Male - (Rok)142. Swedish - Female - (Sofie)143. Swedish - Female - (Hillevi)144. Swedish - Male - (Mattias)145. Swahili (Kenya) - Male - (Rafiki)146. Swahili (Kenya) - Female - (Zuri)147. Tamil - Female - (Pallavi)148. Tamil - Male - (Valluvar)149. Telugu - Male - (Mohan)150. Telugu - Female - (Shruti)151. Tnhì (Thailand) - Female - (Premwadee)152. Tnhì (Thailand) - Female - (Achara)153. Tnhị (Thailand) - Male - (Niwat)154. Turkish - Male - (Ahmet)155. Turkish - Female - (Emel)156. Ukrainian - Male - (Ostap)157. Ukrainian - Female - (Polina)158. Urdu - Male - (Asad)159. Urdu - Female - (Uzma)160. Vietnamese - Female - (HoaiMy)161. Vietnamese - Male - (NamMinh)162. Chinese Simplified (China) - Female - (Xiaoxiao)163. Chinese Simplified (China) - Male - (Yunyang)164. Chinese Simplified (China) - Female - (Xiaohan)165. Chinese Simplified (China) - Female - (Xiaomo)166. Chinese Simplified (China) - Female - (Xiaorui)167. Chinese Simplified (China) - Female - (Xiaoxuan)168. Chinese Simplified (China) - Female - (Xiaoyou)169. Chinese Simplified (China) - Male - (Yunxi)170. Chinese Simplified (China) - Male - (Yunye)171. Chinese Simplified (China) - Female - (Xiaochen)172. Chinese Simplified (China) - Female - (Xiaoqiu)173. Chinese Simplified (China) - Female - (Xiaoshuang)174. Chinese Simplified (China) - Female - (Xiaoyan)175. Chinese Traditional (Hong Kong) - Female - (HiuMaan)176. Chinese Traditional (Hong Kong) - Female - (HiuGaai)177. Chinese Traditional (Hong Kong) - Male - (WanLung)178. Chinese Traditional (Taiwan) - Female - (HsiaoChen)179. Chinese Traditional (Taiwan) - Female - (HsiaoYu)180. Chinese Traditional (Taiwan) - Male - (YunJhe)Voice Pitch