Cách làm trang bìa word

Vâng, sau khoản thời gian soạn hoàn thành hết một mớ tài liệu, mang đến lúc in ra thì mới có thể thấy thiếu thiếu cái nào đấy chưa in ??? té ra là thiếu mẫu trang bìa mặt ngoài. Chúng ta nào đang làm cho khóa luận, report hay tài liệu nào đấy mà không biết làm trang bìa thì comment điểm danh nghịch coi