CÁCH DÙNG LỆNH ARRAY TRONG CAD 2007

Lệnh Array sử dụng để xào nấu các đối tượng được lựa chọn thành dãy theo hàng với cột (Rectangular array, xào nấu tịnh tiến (copy) hay thu xếp chung quanh trung ương (Polar array, xào nấu (copy) cùng quay (rotate). Những dãy này được sắp xếp cách đều nhau. Khi thực hiện lệnh sẽ lộ diện hộp thoại Array.Nếu ta nhập lệnh -Array thì những dòng đề cập sẽ lộ diện như những phiên phiên bản trước đó. Dùng để xào luộc các đối tượng được chọn thành dãy bao gồm số sản phẩm (rows) với số cột (columns) nhất mực hoặc tạo các dãy sắp xếp chung quanh một trọng điểm của đường tròn . Giả dụ ta thực hiện lệnh -Array sẽ xuất hiện thêm các loại nhắc:

Command : -Ar↵ Hoặc từ bỏ Modify menu chọn Array>Rectangular

. Select objects chọn các đối tượng cần sao chép

. Select objects  nhấn ENTER để kết thúc việc lựa chọn.

Bạn đang xem: Cách dùng lệnh array trong cad 2007

. Enter the type of array Tại dòng nhắc này ta nhập R để coppy các đối tượng người dùng theo mặt hàng : R hoặc cột

. Enter the number of rows (—) : 2↵ Số các hàng

. Enter the number of columns (///) : 3↵  Số các cột

-Specify the distance between columns (|||): 20 Nhập khoảng cách giữa những cột, quý giá này có thể âm hoặc dương.

Enter the type of array : P  Tại mẫu nhắc này ta chọn phường để sao chép chung quanh một tâm.

. Specify center point of array or : Chọn chổ chính giữa để các đối tượng người sử dụng quay xung quanh

. Enter the number of items in the array: 5 Nhập số các bạn dạng sao chép ra

.

Xem thêm:

Specify the angle lớn fill (+=ccw,-=cw): Góc cho các đối tượng xào luộc ra có thể âm hoặc dương.

. Rotate arrayed objects? : gồm quay các đối tượng khi sao chép không

Chú ý:Nếu ta nhập lệnh AR tại mẫu Command mà không có dấu trừ đằng trước thì xuất hiện thêm các hộp thoạisau.

a.Hộp thoại Rectangular Array:

*

b. Hộp thoại Porla Array:

*


This entry was posted in chỉ dẫn Autocad 2007. Bookmark the permalink.

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình ưng chuẩn này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.