Cách Đánh Chu Thương 3Q

Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi, trường đoản cú Nguyên Trực, kỳ tài thảng hoặc có, xuất sắc sáng suốt, năm 17 tuổi đã viết bốn bài xích văn luận, từng ra kế góp Tào cởi công thành thuận lợi

Kỹ Năng :

Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, tự vẫn Thượng, nam nhi thứ của tứ Mã Ý với Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, tín đồ đặt nền móng mang lại nhà Tây Tấn. Gia nhập chinh vạc từ thời trẻ, làm rõ binh pháp, lập những chiến công. Con trai Tư Mã Viêm sau đây xưng đế, truy tìm phong tứ Mã Chiêu có tác dụng Tấn Văn Đế.Bạn vẫn xem: cách chơi chu mến 3q

Kỹ Năng :
*

Vương Dị

Vương Dị, vợ của lắp thêm Sử Ích Châu Triệu Ngang, người mẹ của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp ông xã ngăn địch, lập nhiều công lao, góp những kế sách, một lòng trung thành không tiếc phiên bản thân.Bạn vẫn xem: lối chơi chu thương 3q

Kỹ Năng :

Quản Lộ

Quản Lộ - từ Công Minh là thuật sĩ thần bí của Tào Ngụy. Thông đạt Chu Dịch, giỏi bói toán xem tướng mạo phong thủy.

Bạn đang xem: Cách đánh chu thương 3q

Kỹ Năng :

Đổng Uyên

Đổng Uyên, trường đoản cú Hùng Phó, danh gia võ thuật, Bồng Lai yêu quý Thần Tán Nhân. Đồ đệ là Bắc Địa Thương vương vãi Trương Tú, Tây Xuyên Thương vương Trương Nhiệm, cuối đời nhận Triệu Vân có tác dụng đệ tử cuối cùng, truyền thụ võ học cả đời

Kỹ Năng :

Thủy Kính

Thủy Kính, tên thật là bốn Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, am tường đạo học, binh pháp. Học tập cao hiểu rộng, tài cán hơn người, được người đời coi trọng.

Kỹ Năng :

Gia mèo Quả

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Kỹ Năng :

Tôn Cơ

Tôn Cơ, nàng nhi của Tôn Sách, thê tử của Lục Tốn, mẫu thân của Lục Kháng. êm ả dịu dàng lương thiện, vô cùng giỏi lũ Không

Kỹ Năng :

Chu Cơ

Chu Cơ, thương hiệu thật Chu Triệt, đàn bà của ngao du và tiểu Kiều. Sau gả mang lại Tôn Đăng đổi mới thái tử phi, call là Chu Phi. Chu Cơ văn võ tuy nhiên toàn, hiền lành yêu dân.

Xem thêm: Những Bài Hát Tiếng Anh Hay Nhất Thập Niên 90, Tổng Hợp Nhạc Âu Mỹ Hay Nhất

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, tên tự là Ấu Tiết, con Thừa tướng mạo Lục Tốn của Đông Ngô. Thừa kế tước vị của cha, đổi mới trụ cột triều đình, được điện thoại tư vấn là danh tướng cuối cùng của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Kỹ Năng :

Đổng Bạch

Đổng Bạch, cháu gái Đổng Trác, siêu được sủng ái, chưa đến tuổi cập kê đã làm được phong làm Vị Dương Quân, ngồi xe ngựa, quan tiền viên đi theo

Kỹ Năng :

Nam Hoa

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc vương – chén bát Nạp Động chủ là minh hữu của táo bạo Hoạch. Sở trường tinh chỉnh và điều khiển thú vật, thông thường sẽ có hổ báo lang sói rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, tên tự là Tử Can, người Trác Quận, là nhà bao gồm trị, bên quân sự, công ty giáo dục, nhà nghiên cứu nổi danh cuối đời Đông Hán.