BẢNG SỐ THỨ TỰ TỪ 1 ĐẾN 100

phía dấn giải pháp đọc số sản phẩm tự giờ đồng hồ Anh từ là 1 đến 100, cách biến đổi số đếm lịch sự số thứ tự và cách sử dụng số thiết bị tự.

Số lắp thêm tự tiếng Anh từ một đến 100 viết như vậy nào, viết tắt như thế nào. Dưới đó là cách viết số đồ vật tự trong giờ đồng hồ Anh. Cạnh bên đó, baoveangiang.com đang hướng dẫn chúng ta cách gửi thể số đếm lịch sự số lắp thêm tự và bí quyết dùng số thiết bị tự phù hợp nhất.

Bạn đang xem: Bảng số thứ tự từ 1 đến 100

*

Số đồ vật tự trong tiếng Anh và bí quyết sử dụng

1. Số lắp thêm tự giờ đồng hồ Anh từ là 1 đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem đoạn clip cách phát âm số đồ vật tự trong tiếng Anh

2. Sử dụng số thứ tự khi nào?

- Số đồ vật tự dùng để nói về vị trí của một thiết bị nào kia hoặc xác định vị trí của thiết bị đó trong một dãy.

- danh hiệu của vua, hoàng hậu quốc tế thường lúc viết viết tên với số đồ vật tự ngay số La Mã, khi phát âm thì thêm THE trước số trang bị tự.

Xem thêm: Are There Any Good Hxh Video Games?: Hunterxhunter Hunter × Hunter

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Cách chuyển số đếm quý phái số trang bị tự

3.1. Thêm th ẩn dưới số đếm. Số tận cùng bằng Y, cần đổi Y thành I rồi new thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Lúc số phối hợp nhiều hàng, chỉ cần thêm th sinh hoạt số cuối cùng, ví như số ở đầu cuối nằm trong danh sách ngoài lệ trên thì sử dụng theo danh sách đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred và eleventh

- 421st = four hundred & twenty-first

3.3. Khi mong mỏi viết số ra chữ số (viết như số đếm nhưng mà đằng sau cùng thêm TH hoặc ST cùng với số sản phẩm tự 1, ND với số đồ vật tự 2, RD cùng với số sản phẩm công nghệ tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred and first = 101st

*

Cách dịch số đếm sang trọng số máy tự

4. Bài tập về số sản phẩm công nghệ tự trong tiếng Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với cam kết hiệu viết tắt của số lắp thêm tự st, nd, rd với th.

This year, Ruby và Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... Of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. Khổng lồ join the marathon, Ruby & Mary started training on the 11..... Of January. Khổng lồ get lớn London in time, they left on the 20.....of June. Ruby and Mary were very happy to lớn run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car and 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun and a great time in London. Ruby and Mary returned home on the 30.....of June.

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn có thể luyện phân phát âm trải qua số lắp thêm tự trong tiếng Anh mà chúng tôi giới thiệu ở trên. Kết hợp với phần mượt phát âm giờ Anh hiện đại của baoveangiang.com nhằm luyện tập hằng ngày tại bên nhé những bạn.