Công Ty Bảo Vệ Tại An Giang Uy Tín Nhất

Công tác kiểm soát nhân sự?


Kiểm soát chật chẽ nhân sự ra vào mục tiêu, duy trì nội quy – quy định công ty. Ngăn chặn các hành vi vi phạm và trộm cắp tài sản tại mục tiêu.